Privacy Statement MatchWerkt® 

De persoonlijke gegevens die u via deze website invult en aan MatchWerkt doorgeeft, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de wettelijk gestelde eisen die de AVG hieraan stelt.

Deze gegevens zullen op een verantwoorde manier worden gebruikt met inachtneming van het doel van verstrekking. De door u verstrekte gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening van MatchWerkt, met name voor eventueel (interne) statistische onderzoeken.

AVG / GDPR proof
Wij verwerken de persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie of General Data Protection Regulation (GDPR). Wij bieden hiermee extra transparantie hoe wij deze gegevens verwerken én de veiligheid hiervan. Onze diensten werken op basis van twee-staps-beveiligde (Cloud) diensten & servers van Microsoft®. U kunt uw gegevens ten alle ten tijden bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen door te mailen naar: privacy@MatchWerkt.nl.
Lees hier onze volledige AVG + GDPR statement. Op de privacy statement is Europees recht van toepassing. Voor meer informatie, zie: Rijksoverheid.nl & Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.